Juan Roura (Mates en dos)

 

1er Semestre -2012

01 J. Roura – 1921 8th American Chess #2 Mate en Dos 02 J. Roura – 1919
Good Companion #2 Mate en Dos
03 J. Roura – 1921 3.P Haagsche Post
#2 Mate en Dos
04 J. Roura – 1920 3ºhm Good Companion #2 Mate en Dos 05 J. Roura – 1917 2º.P Good Companion #2 Mate en Dos 06 J. Roura – 1918 Good Companion #2 Mate en Dos
07 J. Roura – 1918 Good Companion #2 Mate en Dos 08 J. Roura – 1918 Hm Good Companion #2 Mate en Dos 09 J. Roura – 1919 1ºhm Brisbane Courier #2 Mate en Dos
Soluciones: Clickear en el diagrama
Antecedentes-Foto

2do Semestre -2012

10 J. Roura – 1919 Good Companion #2 Mate en Dos 11 J. Roura – 1919
Good Companion #2 Mate en Dos
12 J. Roura – 1919 Good Companion
#2 Mate en Dos
13 J. Roura – 1919 Good Companion #2 Mate en Dos 14 J. Roura – 1919 Good Companion #2 Mate en Dos 15 J. Roura – 1919 2ºP Good Companion #2 Mate en Dos
16 J. Roura – 1920 1.P Brisbane Courier #2 Mate en Dos 17 J. Roura – 1920 Good Companion #2 Mate en Dos 18 J. Roura – 1920 Good Companion #2 Mate en Dos
Soluciones: Clickear en el diagrama
Antecedentes-Foto

 

 

1er Semestre -2013

19 J. Roura – 1920 Good Companion #2 Mate en Dos 20 J. Roura – 1920
Good Companion #2 Mate en Dos
21 J. Roura – 1920 Good Companion
#2 Mate en Dos
22 J. Roura – 1920 Good Companion #2 Mate en Dos 23 J. Roura – 1920 Good Companion #2 Mate en Dos 24 J. Roura – 1920 Good Companion #2 Mate en Dos
25 J. Roura – 1920 Good Companion #2 Mate en Dos 26 J. Roura – 1920 Hm Good Companion #2 Mate en Dos 27 J. Roura – 1921 L´Alfiere di Re (c) #2 Mate en Dos
Soluciones: Clickear en el diagrama
Antecedentes-Foto

 

2do Semestre -2013

28 J. Roura – 1920 Rec. Good Companion F. #2 Mate en Dos 29 J. Roura – 1921
p.esp. El Aj. Argentino #2 Mate en Dos
30 J. Roura – 1921 Good Companion Folder
#2 Mate en Dos
31 J. Roura – 1922 3 Rec. Brisbane Courier #2 Mate en Dos 32 J. Roura – 1922 L´Alfiere di Re #2 Mate en Dos 33 J. Roura – 1923 1 M. H. Brisbane Courier #2 Mate en Dos
34 J. Roura -1924 4 Rec. Brisbane Courier #2 Mate en Dos 35 J. Roura – 1922 4 M. H. L´Alfiere di Re #2 Mate en Dos 36 J. Roura – 1921 Good Companion Folder #2 Mate en Dos
Soluciones: Clickear en el diagrama
Antecedentes-Foto

DESCARGAR JUAN ROURA (40 PROBLEMAS)- pgn

SELECCION DE PROBLEMAS DE JUAN ROURA (2013) Ver –PDF