Soluciones GEORGIA ( finales)

Diag. 1 -Gia Nadareishvili

1.p JT of Georgia, 1971 -Draw

1.Bc4! Rc5! 2.Bg8!

2.Be6? Kb1 3.Rb8 Rc1+ 4.Kd2 Rc2+ 5.Kd1 a1Q 6.Rxb4+ Rb2 7.Rc4 Rb6! 8.Rc1+ Kb2 9.Rxa1 Rd6+ 10.Ke2 Rxe6+–+

2…Kb1 3.Rb8 Rc1+

3…a1Q 4.Rxb4+=

4.Kd2 Rc2+ 5.Kd1 a1Q 6.Rxb4+ Rb2 7.Rc4! Rc2

7…Rd2+ 8.Kxd2 Qa5+ 9.Ke2 Qh5+ 10.Kf2=

8.Rb4+! Rb2 9.Rc4 positional draw

————————————————————————————————–

Diag.2-Ioseb Krikheli

1.p Chess Life & Review, 1972-Draw

1.Ne4! dxe4 2.Bb7 Bf3

2…Bd3 3.f6 c2 4.f7 c1Q 5.f8Q Kg1 6.Ka8 Bxh8 7.Qxh8 Qa3+ 8.Kb8=

3.f6 c2! 4.f7! Bxh8 5.Bxe4!

5.f8Q? Bd4+–+

5…Bxe4 6.f8Q Bd4+ 7.Kb8

A) – 7…c1Q 8.Qf3+! Bxf3 stalemate;

B) – 7… Be5+ 8.Ka7 9.Qh6+! Qxh6 stalemate, or Bd4+ 8…c1Q 9.Kb8 positional draw.

————————————————————————————————–

Diag.3- David Gurgenidze

1.p Birnov MT, 1987-Win

1.Ra4+

1.b8Q? Rh1+ 2.Kxb2 Qd2+ 3.Rc2 Qd4+ 4.Rc3 Qd2+=;

1.Rc4+? Kh5 2.b8Q Qg1+ 3.Kxb2 Rb7+!=

1…Kh5! 2.b8Q Qg1+ 3.Kxb2 Rb7+! 4.Qxb7 Qg7+! 5.Kc1! Qxb7 6.Ra5+ Kg4 7.Rc4+ Kf3 8.Ra3+ Ke2 9.Rc2+ Ke1 10.Re3+!

10.Rd3? Qf3! 11.Rxf3 stalemate

10…Kf1 11.Rd3+-

————————————————————————————————–

Diag.4- Revaz Tavariani

3.p Pogosjants MT.1992- Win

1.Bb6 Rd7! 2.Kd1 Nb3! 3.a6 Rxf7 4.Rd6 Rf1+ 5.Kc2 Ke7

5…Rc1+ 6.Kxb3! (6.Kb2? Na5! 7.Bxa5 Rc6! 8.Bb4 Kf7!) 6…Rc6 7.Rd8+ Kf7 8.a7 Rxb6+ 9.Kc2+–

6.Rd3! Rc1+ 7.Kb2!

7.Kxb3? Rb1+ 8.Kc2 Rxb6 9.Ra3 Rd6 10.Kd1 Rd8 11.a7 Ra8 12.Kxd2 Kd7

7…d1Q 8.Rxd1 Rxd1 9.a7 Ra1 10.Bc5+ Nxc5 11.Kxa1+-

————————————————————————————————–

Diag.5- Viktor Sereda

2.p 64 Shakhmatnoye Obozrenye, 1982Draw

1.Rc5+!

1.Rh4? Nf2+ 2.Ke2 Ra2+ 3.Kf1 Be5 4.Rh5 Nd3 (Ng4)–+

1…Ka4 2.Rh5 Nf2+ 3.Ke2 Ra2+ 4.Kf1 Bc3! 5.Rh2 Be1! 6.Rh4+!

6.Kxe1? Nd3+ 7.Kf1 Rxh2–+

6…Bb4 7.Rh2 Be1 8.Rh4+ Bb4 9.Rh2=.

————————————————————————————————–

Diag.6- Merab Gogberashvili

1.p USSR team 1975- Win

1.Nf7+ Kh7 2.e8N! e1N+!

2…e1Q 3.Neg5#;

2…a1N+ 3.Kd2 Nb3+ 4.Ke1+-

3.Kb3 a1N+!

3…Nf3 4.Kxa2 +-

4.Ka2

4.Kxa3? Nac2+ 5.Kb2 Nf3 6.Kxc2 Nd4+! =

4…Nf3 5.Kxa1 a2 6.Kxa2

6…N8e7 7.Nf6#; 6…Ngh4 7.Nf8#; 6…Ne1 7.Neg5# ;

————————————————————————————————–

Diag.7- Iuri Akobya

1.p FIDE World Cup 2010- Win

1.Rf8+ Kd7 2.Nb6+! Ke7! 3.Rf4

3.Rf7+? Ke8 4.Rf4 Re2+ 5.Rxe4+ Rxe4 6.Nc4 g2 7.Ba7 Rg4 8.Bd5 g1Q+=

3…Re2+ 4.Rxe4+ Rxe4 5.Nd5+! Kf8! 6.Bd6+!

6.Bxg3? Kg7!! zz (6…Kxg8? 7.Nf6+; 6…Rg4? 7.Bd6+ Kxg8 8.Nf6; 6…Re2? 7.Bh7+-)

Kg7!! 7.Bxg3 zz a4!

7…Kxg8 8.Nf6+; 7…Rg4 8.Be5+! Kxg8 9.Nf6; 7…Re8 8.Bh7! Kxh7 9.Nf6; 7…Re2 8.Nf4 +-

8.Ka1!!

8.Bh7!? Rg4! 9.Bf2 (9.Bb8 Rg1+!= compare with the line 9…Rg4) 9…Rg2= (9…Kxh7? 10.Nf6+; 9…Rg5? 10.Be4+-)

8…a3! 9.Bh7! Rd4

9…Rg4 10.Bb8 Rg1+ now is possible because wK has unblocked the square b1. 11.Bb1!+- Compare with the line 9.Bb8 in thematic try 8.Bh7!?

10.Be5+ +

————————————————————————————————–

Diag.8- Velimir Kalandadze

1.p Krikheli MT Merani, 1989- Draw

1.Rb7+

1.Rf7? Ra8+ 2.Kg7 Ra7 3.c7 Rxc7–+

1…Kc2 2.Rf7 Ra8+ 3.Kh7

3.Kg7? Ra7 4.c7 Rxc7 5.Rxc7+ Kd2 6.Rd7+ Ke2 7.Re7+ Kf3 8.Rf7+ Kg2–+

3…Ra7 4.c7! Rxc7 5.Rxc7+ Kd2 6.Rd7+ Ke2 7.Re7+ Kf3

7…Kf1 8.Kg8!=

8.Rf7+

8.Kh6? h4!

8…Kg2 9.Rg7+ Kf1! 10.Kg8!

10.Rg5? h4 11.Kg6 h3–+

10…h4 11.Rh7 h3! 12.Rxh3 Kg2 13.Rh7! f1Q 14.Rg7+=

————————————————————————————————–

Diag.9Vazha Neidze

1.p Nadareishvili JT, 1983Win

1.c7! Nb6 2.axb6+ Kxb6 3.bxa8N+!

3.bxa8Q? e1Q+ 4.Kd7 Bxc7 5.Qc6+ Ka5=;

3.c8N+? Kc7 4.bxa8Q e1Q+=

3…Ka7 4.c8N+! Ka6 5.Bc4+ Kb7 6.Bxe2

A) – 6…Kxc8 7.Ba6#

B) – 6…Kxa8 7.Bf3#

————————————————————————————————–

VOLVER