Nº25 Rainer Staudte & Michael Schlosser

Draw

Section B.2.

Rainer Staudte & Michael Schlosser (Germany)

wKd4,Pf3,g2/bKg5,Pb7,g4,h7

1.Ke5! Kh6 [threatens Kg7 followed by Kf7(8)]
1…Kg6 2.Ke6 see main variation;
1…gxf3 2.gxf3 b5 3.f4+=;
1…Kh5 2.f4! b5 3.f5 b4 4.f6 Kg6 (4…b3 5.f7 b2 6.f8Q=) 5.Ke6! b3 6.f7 b2 7.f8Q=
1…b5 2.f4+! Kh5 3.f5! b4 4.f6=;
1…h5 2.f4+ Kh6 [threatens Kg7] 3.Ke6! h4 4.f5=

2.Ke6!
2.f4? Kg7! 3.Ke6 Kf8!; 2.Kf6? pawn promotion is delayed]

2..Kg5 [threatens Kf4]
2…Kg7 3.Ke7!=

3.Ke5! Kg6 4.Ke6! Kg7 5.Ke7! [White threatens draw for ever] Kg6 [threatens Kf5] 6.Ke6! [threatens f4] gxf3 7.gxf3 Kg7
7…Kg5 8.Ke5! see main variation;
7…Kh6 8.f4 Kg7 9.Ke7! Kg6 10.Ke6=

8.Ke7! Kg6 [threatens Kf(g)5] 9.Ke6! Kg5 10.Ke5!

With two lines:

(A) 10.. b5 11.f4+ Kh6
11…Kg4 12.f5 b4! 13.f6 b3! 14.f7 etc.

12.Ke6! Kg7 [threatens Kf8] 13.Ke7! Kg6 [threatens Kf5] 14.Ke6! b4 15.f5+ Kg7 16.Ke7! b3 17.f6+ Kg6 18.f7 b2 19.f8Q [theoretical draw]

(B) 10… h5 11.f4+ Kh6
11…Kg4 12.f5 h4! 13.f6 h3! 14.f7 etc.

12.Ke6! Kg7 13.Ke7! Kg6 14.Ke6! h4 15.f5+ Kg7 16.Ke7! h3 17.f6+ Kg6 18.f7 h2 19.f8Q! [theoretical draw]