Nº1 Luboš Kekely (Slovakia)

Draw

Section B.2.

Luboš Kekely (Slovakia)

wKh8,Na3,Rc4,Pa7,g5/bKb7,Ra2,a5,Pb3

1.Rb4+ Ka8!
1…Kc6 2.Rxb3 Rxa7 3.Rc3+ Kd5 4.Nb5=

2.Rb8+!
2.Rxb3? Rxg5 3.Rh3 Kxa7 4.Nc4 Rag2! 5.Ne3 Rg1 6.Kh7 Re5 7.Nc4 Re7+ 8.Kh6 Re4 9.Nd2 Re8 10.Kh7 Re7+! 11.Kh6 Reg7–+

2…Kxa7 3.Rxb3 Rxg5
3…R2xa3 4.Rxa3 Rxa3 5.g6=

4.Nb5+
4.Rh3? Kb6–+

4…Ka8
4…Kb6 5.Nc3+=

5.Nc7+
5.Ra3+? Rxa3 6.Nxa3 Kb7! 7.Nc4 Kc6! 8.Kh7 Kd5! 9.Kh6 Rg3–+

5…Ka7 6.Nb5+
6.Rh3? Re2–+

6…Ka6 7.Nc7+ Ka5 8.Rh3 Re2
8…Rag2 (or 8.- Rf2) 9.Ne6!=

9.Rh6! Reg2 10.Ne6!=