Juan Roura (Mates en dos)

 

1er Semestre -2012

 01    J. Roura – 1921                         8th American Chess          #2      Mate en Dos 02       J. Roura – 1919
Good Companion           #2          Mate en Dos
 03        J. Roura – 1921              3.P Haagsche Post
     #2       Mate en Dos
 04        J. Roura – 1920            3ºhm Good Companion           #2      Mate en Dos 05        J. Roura – 1917                 2º.P Good Companion            #2         Mate en Dos 06       J. Roura – 1918                     Good Companion                #2           Mate en Dos
 07        J. Roura – 1918                      Good Companion          #2   Mate en Dos  08        J. Roura – 1918                    Hm Good Companion    #2     Mate en Dos  09       J. Roura – 1919                  1ºhm Brisbane Courier     #2      Mate en Dos
 Soluciones: Clickear en el diagrama
      Antecedentes-Foto

 2do Semestre -2012

 10      J. Roura – 1919                       Good Companion             #2       Mate en Dos 11       J. Roura – 1919 
Good Companion          #2       Mate en Dos
 12        J. Roura – 1919                         Good Companion
      #2       Mate en Dos
 13       J. Roura – 1919                       Good Companion            #2           Mate en Dos 14       J. Roura – 1919                           Good Companion         #2    Mate en Dos 15       J. Roura – 1919                  2ºP  Good Companion              #2   Mate en Dos
 16        J. Roura – 1920                   1.P Brisbane Courier       #2  Mate en Dos  17        J. Roura – 1920                         Good Companion          #2   Mate en Dos  18       J. Roura – 1920                       Good Companion          #2    Mate en Dos
 Soluciones: Clickear en el diagrama
      Antecedentes-Foto

 

 

                                                                    1er Semestre -2013

 19    J. Roura – 1920                         Good Companion         #2    Mate en Dos 20       J. Roura – 1920
Good Companion             #2          Mate en Dos
 21        J. Roura – 1920              Good Companion
     #2       Mate en Dos
 22        J. Roura – 1920                 Good Companion                    #2   Mate en Dos 23        J. Roura – 1920                  Good Companion                   #2   Mate en Dos 24       J. Roura – 1920                 Good Companion                         #2  Mate en Dos
 25        J. Roura – 1920                      Good Companion           #2   Mate en Dos  26        J. Roura – 1920                Hm Good Companion       #2   Mate en Dos  27       J. Roura – 1921                  L´Alfiere di Re (c)          #2  Mate en Dos
 Soluciones: Clickear en el diagrama
      Antecedentes-Foto

 

2do Semestre -2013

 28      J. Roura – 1920              Rec. Good Companion F.       #2       Mate en Dos 29       J. Roura – 1921
p.esp. El Aj. Argentino           #2       Mate en Dos
 30        J. Roura – 1921           Good Companion Folder
  #2       Mate en Dos
 31       J. Roura – 1922                  3 Rec. Brisbane Courier        #2     Mate en Dos 32       J. Roura – 1922              L´Alfiere di Re          #2    Mate en Dos 33       J. Roura – 1923                   1 M. H. Brisbane Courier               #2   Mate en Dos
 34        J. Roura -1924                    4 Rec. Brisbane Courier          #2  Mate en Dos  35        J. Roura – 1922                  4 M. H. L´Alfiere di Re         #2   Mate en Dos  36       J. Roura – 1921              Good Companion Folder          #2    Mate en Dos
 Soluciones: Clickear en el diagrama
      Antecedentes-Foto

DESCARGAR JUAN ROURA (40 PROBLEMAS)- pgn

SELECCION DE PROBLEMAS DE JUAN ROURA (2013)    Ver –PDF