Nº 44 Alois Wotawa

Tablas
Alois Wotawa -Österreichische Schachzeitung (c), 1955
Correction P. Krug -2017

1.e7! Axe7 2.d6+ Ra6 3.dxe7 Th2 4.Te6+ Ra5
4…Rb7 5.Te2 Tcxe2+ 6.Rf1 Tb2 7.Rg1 The2 8.Rf1=

5.Te5+
5.Te2? Tcxe2+ 6.Rf1 Tb2 7.Rg1 Thd2 8.f8D Td1+ 9.Df1 Txf1+ 10.Rxf1 Tb8–+

5…Ra6 6.Te6+ Rb7 7.Te2! Thxe2+ 8.Rf1 Tf2+ 9.Rg1 Tfe2 10.Rf1= positional draw