Juan Carlos Morra (mates directos )2

  PUBLICACION 1er. TRIMESTRE- 2013

J. C. Morra1956                     Nº37 Le Courrier des Éches    #2      Mate en Dos J. C. Morra1956
Nº38 Le Courrier des Éches    #2       Mate en Dos
 J. C. Morra1956                      Nº39  Magyar Sakkelet    #2       Mate en Dos
 J. C. Morra1956                          Nº40 Magyar Sakkelet    #2     Mate en Dos J. C. Morra1956                        Nº41  Praca    #2     Mate en Dos J. C. Morra1956                     Nº42 Schach    #2         Mate en Dos
J. C. Morra1956                      Nº43  1HM SVTVS      #2   Mate en Dos J. C. Morra1956                       Nº44 Thèmes 64    #2      Mate en Dos J. C. Morra1956                       Nº45  Thèmes 64      #2      Mate en Dos
 Soluciones: Clickear en el diagrama
      Antecedentes-Foto

 PUBLICACION 2º TRIMESTRE – 2013

      J. C. Morra-1957                  Nº46 Chess Life      #2     Mate en Dos    J. C. Morra – 1957
Nº47 Le Courrier d. Ech            #2          Mate en dos 
        J. C. Morra – 1957             Nº48   Le Courrier des Échecs    #2           Mate en Dos
    J. C. Morra1957                    Nº49   Praca       #2     Mate en Dos    J. C. Morra 1957                     Nº50 Praca     #2      Mate en Dos        J. C. Morra1957                Nº51  The Spectator   #2        Mate en Dos
 J. C. Morra – 1957                    Nº52  The Tablet       #2       Mate en Dos         J. C. Morra – 1957                  Nº53    The Tablet     #2       Mate en Dos     J. C. Morra-1952                     Nº54 Thèmes 64      #2      Mate en Dos        
 Soluciones: Clickear en el diagrama
       Antecedentes-Foto

 PUBLICACION 3º TRIMESTRE – 2013

      J. C. Morra-1957                  Nº55   Themes 64     #2       Mate en Dos         J. C. Morra – 1957
Nº56    Themes 64     #2       Mate en dos
        J. C. Morra – 1957                   Nº57  1 M.H. To Mat       #2      Mate en Dos
    J. C. Morra1958                    Nº58   Chess Life        #2     Mate en Dos    J. C. Morra 1958                     Nº59   Chess Life       #2      Mate en Dos        J. C. Morra1958                Nº60  II Due Mosse       #2   Mate en Dos
 J. C. Morra – 1958                    Nº61  II Due Mosse    #2       Mate en Dos         J. C. Morra – 1958             Nº62 L´echiquier France    #2       Mate en Dos     J. C. Morra-1958                     Nº63 Manchester Guardian     #2      Mate en Dos        
 Soluciones: Clickear en el diagrama
       Antecedentes-Foto

PUBLICACION 4º TRIMESTRE – 2013

      J. C. Morra-1958                  Nº64   The Spectator       #2       Mate en Dos         J. C. Morra – 1958
Nº65    The Tablet      #2       Mate en dos 
        J. C. Morra – 1958                     Nº66  The Tablet       #2        Mate en Dos
    J. C. Morra1958                    Nº67   The Tablet      #2    Mate en Dos    J. C. Morra 1958                     Nº68   The Tablet      #2      Mate en Dos        J. C. Morra1958                Nº69  The Tablet      #2       Mate en Dos
 J. C. Morra – 1958                    Nº70  The Tablet    #2     Mate en Dos         J. C. Morra – 1958             Nº71  The Tablet    #2      Mate en Dos     J. C. Morra-1959                    Nº72 Comm. BCPS Ring Ty   #2      Mate en Dos        
 Soluciones: Clickear en el diagrama
       Antecedentes-Foto


PROBLEMAS DE JUAN CARLOS MORRA- Fascículos: Nº1  – PDFpgn – Nº2 ––PDF

DESCARGAR PGN DE JUAN CARLOS MORRA (212 PROBLEMAS)